Privacy verklaring Centurion Self Defence

 

Dit is de privacyverklaring van Centurion Self Defence gevestigd te Zoelen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75083582.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens er verwerkt worden, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen er worden getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Het gebruik van uw persoonsgegevens.

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u;

(a) www.CenturionSelfDefence.nl bezoekt.

(b) U zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement, activiteit, training of anderszins een product of dienst bestelt.

(c) Zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven.

(d) Contact met ons opneemt d.m.v. contactformulier, e-mail en overige contactmomenten.

(e) U lid wordt van onze organisatie via het (on-line) inschrijfformulier.

1.2 Het gebruik van Cookies, en andere technieken op de website.


Er worden door CSD zgn. cookies gebruikt die alleen voor technische, functionele en analytische redenen worden opgeslagen en  deze maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies gebruiken wij omdat deze noodzakelijk zijn voor een goede technische werking van de website en dient tevens uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Zij helpen onze website te optimaliseren.

Afmelden voor deze cookies kan door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze ze niet meer opslaat. Daarnaast is het ook mogelijk om alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser te verwijderen.

1.3 Wij verzamelen daarbij (mogelijk) de volgende (Persoons) gegevens;

(a) Naam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaatsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam, beroep.

(b) Eventuele (gezondheid) meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven.

(c) Gemaakte afspraken.

(d) Voortgangsgegevens (inclusief Krav Maga level, seminar deelname, cursussen, workshops en overige trainingen).

1.4 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel);

(a) Het lidmaatschap te effectueren en/of de inschrijving voor een evenement en/of activiteit te effectueren en/of een betaling te effectueren (facturatie en/of incasso).

(b) Doorgegeven van wijzigingen in het lidmaatschap of de inschrijving te wijzigen.

(c) Contact met u op te nemen of te onderhouden.

(d) Onze nieuwsbrieven te versturen.

(e) Onze website en/of social media kanalen te optimaliseren.

(f) Onze dienstverlening te verbeteren.

(g) Uw voortgang te monitoren en/of kwalificatie voor evenement te toetsen ( b.v. examen).

2. Informatie , wijziging, correctie, wissen, overdracht en bezwaar;

2.1 U kunt contact opnemen met Centurion Self Defence via info@centurionselfdefence.nl voor:

(a) Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken.

(b) Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring.

(c) Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) Correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens.

(e) Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Centurion Self Defence.

3. Beveiliging van uw gegevens;

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden;

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a) Incasso buro, uitsluitend in geval van incasso van achterstallige contributie.

(b) Accountant

(c) Bank

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie of externe locatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. Bewaren van uw gegevens;

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is, gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. Wijzigingen privacyverklaring;

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen.